PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

.


 

Uwaga! Od 22 kwietnia nowe zasady w programie „Czyste powietrze”

Uwaga! Od 22 kwietnia nowe zasady w programie „Czyste powietrze”
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) kierując się troską
o beneficjentów zmienił program „Czyste powietrze”. Aktualne zasady mają chronić wnioskodawców
i ograniczać nieuczciwe praktyki związane m.in. ze sprzedażą nieefektywnych urządzeń, które bez termomodernizacji domu, zamiast obniżać, to podwyższają rachunki za ogrzewanie. Program zyskał nowe finansowanie. To, 6,4 miliarda złotych z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS), które obok środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), zapewniają ciągłość
i stabilne finansowanie „Czystego powietrza” w najbliższym czasie.
Zmiany w programie:
Uszczelnienie listy ZUM dotyczy wszystkich
Obecna wersja programu z dnia 22.04.2024 r. zobowiązuje wnioskodawców – od 14.06.2024 r. – do wyboru pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet tylko z tych wpisanych na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM). To ma być gwarancja wyboru urządzeń o potwierdzonej jakości, czyli takich, które spełniają deklarowane w karcie produktu i etykiecie energetycznej parametry oraz rzeczywiście przełożą się na efektywniejsze (tańsze) ogrzewanie polskich domów.
Nowe zasady powodują określone następstwa:
 1. wniosek złożony do 21.04 – pozwala na uzyskanie dotacji na urządzenia spoza listy ZUM;
 2. wniosek złożony od 22.04 i dowód zakupu urządzenia do 13.06 – pozwala na uzyskanie dotacji na urządzenia spoza listy ZUM;
 3. wniosek złożony od 22.04 i dowód zakupu urządzenia od 14.06 – uzyskanie dotacji tylko na urządzenia z listy ZUM.
Zamknięcie listy zielonych urządzeń i materiałów dotyczy również producentów i dystrybutorów pomp ciepła. Wszystkie pompy ciepła, znajdujące się obecnie na liście ZUM, wymagają uzupełnienia dokumentacji o raport z badań z niezależnych akredytowanych laboratoriów z terenu EU lub EFTA. Uszczelnienie listy ZUM obejmuje również kotły zgazowujące drewno i te na pellet drzewny, ale w tym przypadku nie są wymagane dodatkowe dokumenty.
Więcej informacji o szczegółach technicznych nowych wymogów można znaleźć na stronie programu: czystepowietrze.gov.pl.
Najwyższe dofinansowanie
Kolejną istotną zmianą w „Czystym Powietrzu” jest kwestia zasad wnioskowania w ramach części 3) programu. Beneficjent, który skorzysta z najwyższego poziomu dofinansowania na dany budynek – na podstawie wniosku złożonego od 22.04.2024 r. – będzie mógł starać się
o dofinansowanie na kolejne budynki tylko w ramach części 1) programu (podstawowy poziom dofinansowania). Tutaj też – podobnie jak przy liście ZUM – obowiązuje okres przejściowy do 13.06.2024 r. włącznie.
NFOŚiGW przedstawia nowe reguły dotyczące najwyższego dofinansowania:
 • Wniosek o dotację złożony do 21.04 – zmiany Cię nie dotyczą;
 • Wniosek o dotację złożony od 22.04 do 13.06 – okres przejściowy, uwzględniający poniższy warunek;
 • Wniosek o dotację złożony od 14.06 lub później – zmiany Cię dotyczą, jedna szansa na dotację w ramach najwyższego poziomu dofinansowania (część 3) programu) o ile już wcześniej (od 22.04) nie udzielono Ci dotacji z części 3) programu na inny budynek/lokal mieszkalny.
Prefinansowanie i pełnomocnictwo uszczegółowione
W umowie dotacji z prefinansowaniem doprecyzowano, że warunkiem wypłaty zaliczki na konto wykonawcy jest złożenie do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) podpisanej własnoręcznie przez beneficjenta dyspozycji wypłaty zaliczki wraz z kopią faktury zaliczkowej (wystawionej na beneficjenta lub beneficjenta i małżonka wspólnie).
A ponadto określono czas na złożenie wniosku o płatność – rozliczającego zakres przedsięwzięcia wynikający z danej umowy z wykonawcą – do 120 dni od daty wypłaty zaliczki dotyczącej realizacji tej umowy z wykonawcą.
 
Nowe źródła finansowania programu „Czyste Powietrze”
NFOŚiGW sfinalizował właśnie (16.04.2024 r.) w ramach „Czystego Powietrza” podpisanie szesnastu umów (ze wszystkimi wfośigw) dotyczących projektów grantowych z unijnego programu FEnIKS. Po złożeniu przez wojewódzkie fundusze pierwszych wniosków o płatności zaliczek, nastąpi uruchomienie tego nowego finansowania.
Wdrożenie środków FEnIKS (6,4 mld zł na lata 2024-29), to szansa dla ponad 145 tys. gospodarstw domowych na dotacje do wymiany ponad 111 tys. źródeł ciepła i modernizację ok. 100 tys. budynków.
 
Pieniądze dla każdego
Program „Czyste Powietrze” – z budżetem 103 mld zł – to największa proekologiczna inicjatywa w polskiej historii, służąca skutecznej walce ze smogiem oraz poprawie efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. „Czyste Powietrze” to szansa dla Polaków obecnie nawet na 135 tys. zł bezzwrotnej dotacji na termomodernizację i nowe źródło ciepła. Dotychczas (stan na 12.04.2024 r.) złożono ponad 832 tys. wniosków na 26 mld zł dofinansowania.
 
 
 
Grafiki informacyjno-promocyjne:
 
Grafika informacyjno-promocyjna zatytułowana: 6,4 mld zł na program „Czyste Powietrze”.
Zaraz pod tytułem informacja: NFOŚiGW podpisał umowy o dofinansowanie projektów grantowych z FEnIKS ze wszystkimi 16 wfośigw. Obok – na środku grafiki – mapka Polski z podziałem na województwa i przypisanymi kwotami alokacji na dany region.
W prawym, górny rogu obok siebie widzimy logotypy: Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko, Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy oraz pod logotypami informację: dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU.
Następnie, pod logotypami informacja o planowanych efektach projektu oraz poniżej, na dole, po prawej stronie, najpierw obok siebie dwa logotypy: Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. A obok – logotyp programu „Czyste Powietrze” i adres strony internetowej: http://czystepowietrze.gov.pl.
 
 
Grafika informacyjno-promocyjna zatytułowana: Od 22 kwietnia zmiany w programie „Czyste Powietrze” – lista ZUM.
W prawym, górny rogu obok siebie widzimy logotypy: Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko, Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy oraz pod logotypami informację: dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU.
Po lewej stronie widzimy jedno niebieskie pole z informacją: wprowadzenie od 14.06 obowiązku wyboru pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet tylko z tych wpisanych na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM). Następnie od niebieskiego pola odchodzą – w prawą stronę – trzy czerwone:
 • na polu 1 informacja: Wniosek o dotację złożony do 21.04 – zmiany Cię nie dotyczą i możesz dostać dofinansowanie na urządzenia spoza listy ZUM
 • na polu 2 informacja: Wniosek o dotację złożony od 22.04 i kupno urządzenia do 13.06 – zmiany Cię nie dotyczą o ile faktura (lub równoważny dokument księgowy) jest wystawiona do 13.06
 • na polu 2 informacja: Wniosek o dotację złożony od 22.04 i kupno urządzenia 14.06 lub później – zmiany Cię dotyczą, więc masz obowiązek wybrania urządzenia z listy ZUM.
Następnie na dole, po prawej stronie, najpierw obok siebie dwa logotypy: Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. A obok – logotyp programu „Czyste Powietrze” i adres strony internetowej: http://czystepowietrze.gov.pl.
 
 
Grafika informacyjno-promocyjna zatytułowana: Od 22 kwietnia zmiany w programie „Czyste Powietrze” – najwyższe dofinansowanie.
W prawym, górny rogu obok siebie widzimy logotypy: Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko, Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy oraz pod logotypami informację: dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU.
Po lewej stronie widzimy jedno niebieskie pole z informacją: zmiany w możliwości uzyskania najwyższego poziomu dofinansowania (część 3) programu) pod kątem liczby budynków/lokali dla jednego beneficjenta. Następnie od niebieskiego pola odchodzą – w prawą stronę – trzy czerwone:
 • na polu 1 informacja: Wniosek o dotację złożony do 21.04 – zmiany Cię nie dotyczą
 • na polu 2 informacja: Wniosek o dotację złożony od 22.04 do 13.06 – okres przejściowy, uwzględniający poniższy warunek
 • na polu 2 informacja: Wniosek o dotację złożony od 14.06 lub później – zmiany Cię dotyczą, jedna szansa na dotację w ramach najwyższego poziomu dofinansowania (część 3) programu) o ile już wcześniej (od 22.04) nie udzielono Ci dotacji z części 3) programu na inny budynek/lokal mieszkalny.
Następnie na dole, po prawej stronie, najpierw obok siebie dwa logotypy: Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. A obok – logotyp programu „Czyste Powietrze” i adres strony internetowej: http://czystepowietrze.gov.pl.
 
 
Grafika informacyjno-promocyjna zatytułowana: Od 22 kwietnia zmiany w programie „Czyste Powietrze” – zapisy w dokumentacji.
W prawym, górny rogu obok siebie widzimy logotypy: Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko, Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy oraz pod logotypami informację: dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU.
Po lewej stronie widzimy jedno niebieskie pole z informacją: w trosce o beneficjenta nowe zapisy w dokumentacji dotyczące prefinansowania i pełnomocnictwa. Następnie od niebieskiego pola odchodzą – w prawą stronę – dwa czerwone:
 • na polu 1 informacja: prefinansowanie
  • wypłata zaliczki na konto wykonawcy po złożeniu do wfośigw podpisanej własnoręcznie przez beneficjenta dyspozycji wypłaty zaliczki z kopią faktury zaliczkowej
  • wniosek o płatność złożony do wfośigw najpóźniej do upływu 120 dnia od daty wypłaty zaliczki
 • na polu 2 informacja: pełnomocnictwo
  • wymóg pełnomocnictwa z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy notarialnie poświadczonym.
Następnie na dole, po prawej stronie, najpierw obok siebie dwa logotypy: Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. A obok – logotyp programu „Czyste Powietrze” i adres strony internetowej: czystepowietrze.gov.pl.
 
 
Grafika informacyjno-promocyjna zatytułowana: Od 22 kwietnia zmiany w programie „Czyste Powietrze”.
W prawym, górny rogu obok siebie widzimy logotypy: Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko, Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy oraz pod logotypami informację: dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU.
Po lewej stronie widzimy trzy niebieskie pola z informacjami na temat zmian w programie „Czyste Powietrze”:
 • na polu 1 informacja: wprowadzenie od 14.06 obowiązku wyboru pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet tylko z tych wpisanych na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM)
 • na polu 2 informacja: zmiany w możliwości uzyskania najwyższego poziomu dofinansowania (liczba budynków/lokali jednego beneficjenta)
 • na polu 3 informacja: w trosce o beneficjenta nowe zapisy w dokumentacji dotyczące prefinansowania i pełnomocnictwa
Po prawej stronie widzimy obrazek przedstawiający dom. Następnie na dole, po prawej stronie, najpierw obok siebie dwa logotypy: Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. A obok – logotyp programu „Czyste Powietrze” i adres strony internetowej: czystepowietrze.gov.pl.
 
 
 
czytaj dalej

Gminny Punkt Konsultacyjny

Program Czyste Powietrze

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze znajduje się w budynku Urzędu Gminy ( wejście A pokój nr 15 )
 
 
Godziny otwarcia :
 
Poniedziałek 7:30 – 17:00
Wtorek          7:30 – 15:30
Środa            7:30 – 10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
Czyste Powietrze to program skierowany do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacji do 1 200 zł na audyt energetyczny. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej programu http://www.czystepowietrze.gov.pl
 
Informacja o liczbie złożonych wniosków o dofinansowanie, zrealizowanych przedsięwzięciach i wypłaconych dotacjach na dzień 29.03.2024 r. znajduje się na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie pod adresem: https://wfosigw.olsztyn.pl/czyste-powietrze/gminy-realizacja-programu-czyste-powietrze/

UWAGA! Zmiany w programie „Czyste powietrze” od 22.04.2024 r. - zapraszamy na spotkanie informacyjne

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste powietrze” zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Nowe Miasto Lubawskie zainteresowanych dofinansowaniem w ramach Programu "Czyste Powietrze" na spotkanie informacyjne w dniu 3 kwietnia (środa) 2024 r. o godzinie 18:00, które odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Pacółtowie, ul. Generała Waraksiewicza 44.

Dofinansowanie w ramach Programu "Czyste Powietrze" można uzyskać na:

 • wymianę nieefektywnego źródła ciepła,
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę drzwiową i okienną,
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).


Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu, podczas którego przedstawione zostaną zmiany w programie od 22.04.2024 r., założenia Programu, rodzaje przedsięwzięć oraz warunki dofinansowania, jak również sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

Jednocześnie informujemy, że w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie, w pokoju nr 15, funkcjonuje Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze". Mieszkańcy naszej gminy mogą za pośrednictwem urzędu złożyć wniosek o dotację z Programu "Czyste Powietrze" oraz otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie weryfikacji wniosku pod kątem wymagań programu.

Godziny otwarcia punktu konsultacyjno-informacyjnego:

poniedziałek 7:30-17:00

wtorek 7:30-15:30

środa 7:30-10:00.

czytaj dalej

UWAGA! Ostrzeżenie dla wnioskodawców i beneficjentów programu „Czyste powietrze”

W trosce o wnioskodawców i beneficjentów programu „Czyste powietrze”, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował kolejne ostrzeżenie przed nierzetelnymi wykonawcami, którzy- w ramach dotacji z programu- oferują urządzenia grzewcze do nieocieplonych domów, często powiązane z pełnomocnictwem w nieuczciwych celach.

Pragniemy uczulić mieszkańców naszej gminy, zainteresowanych programem „Czyste Powietrze” na nieuczciwe praktyki, które skutkują potem zawiedzonymi beneficjentami, obarczonymi np. wysokimi rachunkami za ciepło w okresie grzewczym. Zachęcamy do zapoznania się z ostrzeżeniem zawartym w załączniku.

czytaj dalej

Gminny Punkt Konsultacyjny

 
Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze znajduje się w budynku Urzędu Gminy ( wejście A pokój nr 15 )
Godziny otwarcia :
 
Poniedziałek 7:30 – 17:00
Wtorek          7:30 – 15:30
Środa            7:30 – 10:00
 
 
Czyste Powietrze to program skierowany do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacji do 1 200 zł na audyt energetyczny. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej programu www.czystepowietrze.gov.pl 
 
Informacja o liczbie złożonych wniosków o dofinansowanie, zrealizowanych przedsięwzięciach i wypłaconych dotacjach znajduje się na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod adresem: https://wfosigw.olsztyn.pl/czyste-powietrze/gminy-realizacja-programu-czyste-powietrze/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
czytaj dalej

Cykl bezpłatnych webinariów #AkademiaCzystegoPowietrza 2023

Przedstawiamy cykl bezpłatnych webinariów #AkademiaCzystegoPowietrza 2023 przygotowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
 
 
Jest to przydatne źródło informacji dla wnioskodawców zainteresowanych dotacjami na wymianę tzw. kopciuchów i ocieplenie domów z Programu „Czyste powietrze”.
Jednocześnie informujemy i przypominamy, że w Urzędzie Gminy funkcjonuje Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny, w którym można skorzystać z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizację domu.
czytaj dalej

"Czyste Powietrze" - zaproszenie na spotkanie informacyjne

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste powietrze” zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Nowe Miasto Lubawskie zainteresowanych dofinansowaniem w ramach Programu "Czyste Powietrze" na spotkanie informacyjne w dniu 31 października (wtorek) 2023 r. o godzinie 12:00, które odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Mszanowie, ul. Podleśna 2. Spotkanie poprowadzi doradca energetyczny z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Dofinansowanie w ramach Programu "Czyste Powietrze" można uzyskać na:
 • wymianę nieefektywnego źródła ciepła,
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę drzwiową i okienną,
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu, podczas którego przedstawione zostaną założenia Programu, rodzaje przedsięwzięć oraz warunki dofinansowania, jak również sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

Jednocześnie informujemy, że w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie, w pokoju nr 15, funkcjonuje Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze". Mieszkańcy naszej gminy mogą za pośrednictwem urzędu złożyć wniosek o dotację z Programu "Czyste Powietrze" oraz otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie weryfikacji wniosku pod kątem wymagań programu.
Godziny otwarcia punktu konsultacyjno-informacyjnego:
poniedziałek 7:30-17:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-10:00.
czytaj dalej

Program Czyste Powietrze

Punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze znajduje się w budynku Urzędu Gminy ( wejście A pokój nr 15 )
 
Godziny otwarcia :
Poniedziałek
Wtorek
Środa
7:30 - 17:00
7:30 – 15:30
7:30 - 10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
Czyste Powietrze to program skierowany do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacji do 1 200 zł na audyt energetyczny. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej programu www.czystepowietrze.gov.pl 
 
Informacja o liczbie złożonych wniosków o dofinansowanie, zrealizowanych przedsięwzięciach i wypłaconych dotacjach znajduje się na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod adresem https://wfosigw.olsztyn.pl/czyste-powietrze/gminy-realizacja-programu-czyste-powietrze/

Jesteś zainteresowany programem Ciepłe mieszkanie? Przeczytaj

Jesteś właścicielem, współwłaścicielem, najemcą lokali mieszkalnych z zasobu gminnego lub wspólnoty mieszkaniowej (od 3 do 7 lokali), interesujesz się dofinansowaniem do wymiany źródeł ciepła i poprawą efektywności energetycznej? Wypełnij ankietę, mającą na celu zebranie informacji, które pomocne będą w pozyskaniu dofinansowania w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”.
Ankieta ma na celu zebranie informacji, które pozwolą na określenie liczby beneficjentów oraz rodzaju oczekiwanego wsparcia i przygotowanie ewentualnego wniosku o dofinansowanie inwestycji, który Gmina Nowe Miasto Lubawskie będzie mogła złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym znajdującym się na terenie gminy Nowe  Miasto Lubawskie.
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie powierzchnia wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej przekracza 30% powierzchni całkowitej lokalu mieszkalnego, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.
Ankieta nie stanowi wniosku o udzielenie dotacji, natomiast pozwoli na określenie liczby osób zainteresowanych oraz rodzaju oczekiwanego wsparcia.
Wszyscy zainteresowani mieszkańcy mogą składać ankiety informacyjne w terminie do 24 października do Punktu Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie, ul. Podleśna 1, 13-300 Mszanowo, wysłać pocztą na adres urzędu, wysłać na adres e-mail pk@gminanml.pl,  a także złożyć podczas zebrań wiejskich z mieszkańcami gminy.
 
Nabór ankiet został ogłoszony przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” o dofinansowanie do wymiany tzw. kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie gminy Nowe Miasto Lubawskie i posiadających stałopalne źródło ciepła.
Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie TUTAJ
 
Ankieta do pobrania:

Załączniki

1 2

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie

ul. Podleśna 1,
13 - 300 Mszanowo
Tel.: 56 472 63 00, Fax.: 56 472 63 05
e-mail: urzad[@]gminanml.pl
ESP: /urzad_gminy_nml/skrytka
NIP Gminy: 877-14-68-461
REGON Gminy: 871118922
 
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek:   7:30 - 14:00