PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

.


 

Gminny Punkt Konsultacyjny

 
Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze znajduje się w budynku Urzędu Gminy ( wejście A pokój nr 15 )
Godziny otwarcia :
 
Poniedziałek 7:30 – 17:00
Wtorek          7:30 – 15:30
Środa            7:30 – 10:00
 
 
Czyste Powietrze to program skierowany do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacji do 1 200 zł na audyt energetyczny. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej programu www.czystepowietrze.gov.pl 
 
Informacja o liczbie złożonych wniosków o dofinansowanie, zrealizowanych przedsięwzięciach i wypłaconych dotacjach znajduje się na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod adresem: https://wfosigw.olsztyn.pl/czyste-powietrze/gminy-realizacja-programu-czyste-powietrze/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
czytaj dalej

Cykl bezpłatnych webinariów #AkademiaCzystegoPowietrza 2023

Przedstawiamy cykl bezpłatnych webinariów #AkademiaCzystegoPowietrza 2023 przygotowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
 
 
Jest to przydatne źródło informacji dla wnioskodawców zainteresowanych dotacjami na wymianę tzw. kopciuchów i ocieplenie domów z Programu „Czyste powietrze”.
Jednocześnie informujemy i przypominamy, że w Urzędzie Gminy funkcjonuje Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny, w którym można skorzystać z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizację domu.
czytaj dalej

"Czyste Powietrze" - zaproszenie na spotkanie informacyjne

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste powietrze” zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Nowe Miasto Lubawskie zainteresowanych dofinansowaniem w ramach Programu "Czyste Powietrze" na spotkanie informacyjne w dniu 31 października (wtorek) 2023 r. o godzinie 12:00, które odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Mszanowie, ul. Podleśna 2. Spotkanie poprowadzi doradca energetyczny z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Dofinansowanie w ramach Programu "Czyste Powietrze" można uzyskać na:
  • wymianę nieefektywnego źródła ciepła,
  • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
  • mikroinstalację fotowoltaiczną,
  • ocieplenie przegród budowlanych,
  • stolarkę drzwiową i okienną,
  • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu, podczas którego przedstawione zostaną założenia Programu, rodzaje przedsięwzięć oraz warunki dofinansowania, jak również sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

Jednocześnie informujemy, że w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie, w pokoju nr 15, funkcjonuje Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze". Mieszkańcy naszej gminy mogą za pośrednictwem urzędu złożyć wniosek o dotację z Programu "Czyste Powietrze" oraz otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie weryfikacji wniosku pod kątem wymagań programu.
Godziny otwarcia punktu konsultacyjno-informacyjnego:
poniedziałek 7:30-17:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-10:00.
czytaj dalej

Program Czyste Powietrze

Punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze znajduje się w budynku Urzędu Gminy ( wejście A pokój nr 15 )
 
Godziny otwarcia :
Poniedziałek
Wtorek
Środa
7:30 - 17:00
7:30 – 15:30
7:30 - 10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
Czyste Powietrze to program skierowany do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacji do 1 200 zł na audyt energetyczny. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej programu www.czystepowietrze.gov.pl 
 
Informacja o liczbie złożonych wniosków o dofinansowanie, zrealizowanych przedsięwzięciach i wypłaconych dotacjach znajduje się na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod adresem https://wfosigw.olsztyn.pl/czyste-powietrze/gminy-realizacja-programu-czyste-powietrze/

Jesteś zainteresowany programem Ciepłe mieszkanie? Przeczytaj

Jesteś właścicielem, współwłaścicielem, najemcą lokali mieszkalnych z zasobu gminnego lub wspólnoty mieszkaniowej (od 3 do 7 lokali), interesujesz się dofinansowaniem do wymiany źródeł ciepła i poprawą efektywności energetycznej? Wypełnij ankietę, mającą na celu zebranie informacji, które pomocne będą w pozyskaniu dofinansowania w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”.
Ankieta ma na celu zebranie informacji, które pozwolą na określenie liczby beneficjentów oraz rodzaju oczekiwanego wsparcia i przygotowanie ewentualnego wniosku o dofinansowanie inwestycji, który Gmina Nowe Miasto Lubawskie będzie mogła złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym znajdującym się na terenie gminy Nowe  Miasto Lubawskie.
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie powierzchnia wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej przekracza 30% powierzchni całkowitej lokalu mieszkalnego, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.
Ankieta nie stanowi wniosku o udzielenie dotacji, natomiast pozwoli na określenie liczby osób zainteresowanych oraz rodzaju oczekiwanego wsparcia.
Wszyscy zainteresowani mieszkańcy mogą składać ankiety informacyjne w terminie do 24 października do Punktu Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie, ul. Podleśna 1, 13-300 Mszanowo, wysłać pocztą na adres urzędu, wysłać na adres e-mail pk@gminanml.pl,  a także złożyć podczas zebrań wiejskich z mieszkańcami gminy.
 
Nabór ankiet został ogłoszony przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” o dofinansowanie do wymiany tzw. kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie gminy Nowe Miasto Lubawskie i posiadających stałopalne źródło ciepła.
Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie TUTAJ
 
Ankieta do pobrania:

Załączniki

Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie

ul. Podleśna 1,
13 - 300 Mszanowo
Tel.: 56 472 63 00, Fax.: 56 472 63 05
e-mail: urzad[@]gminanml.pl
ESP: /urzad_gminy_nml/skrytka
NIP Gminy: 877-14-68-461
REGON Gminy: 871118922
 
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek:   7:30 - 14:00