Inwestycje

Dofinansowanie z PROW na kanalizację w Łąkach Bratiańskich

  • 18-08-2020
  • Autor: Sabina Rezmer
            Tydzień rozpoczęliśmy od wspaniałych wiadomości. Dnia 17 sierpnia 2020 roku Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie - Tomasz Waruszewski podpisał umowę o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. "Poprawa gospodarki wodno ściekowej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Łąkach Bratiańskich i sieci wodociągowej w Nawrze". Warto podkreślić, iż wniosek złożony przez gminę Nowe Miasto Lubawskie był doskonale przygotowany, co podkreślił Marszałek Województwa Gustaw Marek Brzezin.
Szacunkowy koszt inwestycji wynosi blisko 4 mln zł, a przyznana kwota pomocy finansowej dla gminy to 2 mln zł. W ramach inwestycji zostanie wybudowana sieć wodociągowa w miejscowości Nawra o długości 265 mb, natomiast głównym celem projektu jest skanalizowanie miejscowości Łąki Bratiańskie, gdzie powstanie prawie 2,8 km sieci sanitarnej dla ścieków komunalnych - zarówno dla posesji położonych wzdłuż DK 15, jak i na rozbudowującym się osiedlu przy drodze powiatowej w kierunku Iławy.
         
              Budowa kanalizacji to długo oczekiwana inwestycja w tej miejscowości. Podczas zebrań wiejskich mieszkańcy wielokrotnie zwracali uwagę na problemy związane z odprowadzaniem nieczystości. Wysoki poziom wód gruntowych uniemożliwiał wybudowanie głębokich zbiorników na szambo oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Dzięki tej inwestycji dotychczasowe problemy znikną.
              
             Wykonawca sieci wodociągowej jest już wyłoniony, będzie to firma MI-LE-AN z Nowego Miasta Lubawskiego. Cena zaoferowana na realizację zadania to nieco ponad 28 tys. zł. . Wykonawcę budowy sieci kanalizacji sanitarnej wyłoni przetarg nieograniczony. W chwili obecnej trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego.
 
(zdjęcia: UM w Olsztynie)

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Umowa na kanalizację w Łąkach

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją