Inwestycje

Rozbudowa drogi gminnej nr 181019N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1246N do granicy gminy w msc. Nawra

  • 06-07-2021
  • Autor: sabina rezmer
             Głównym celem przedsięwzięcia jest wykonanie bezpiecznej nawierzchni drogowej służącej ruchowi kołowemu i pieszemu, zagospodarowanie zjazdów na posesje, nadanie drodze prawidłowego odwodnienia i oznakowania, miejsc na perony. Przebudowa drogi zapewni użytkownikom bezpieczeństwo oraz komfort przejazdu. Inwestycja nie zmieni układu spływu wód deszczowych (zachowane zostaną spadki podłużne i poprzeczne) do istniejących i odtworzonych rowów drogowych.                  
            Zaprojektowano jezdnię o nawierzchni z asfaltobetonu o szerokości drogi 5,00 m. Jezdnia będzie miała na początkowym odcinku przekrój uliczny (w kilometrażu - od 0+000 do 0+095 m), a na pozostałym odcinku przekrój szlakowy. W km 0+131 zaprojektowano odgięcie toru jazdy wraz z wyspą kanalizującą ruch dla pojazdów wjeżdżających do miejscowości z kierunku Marzęcic, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w obszarze zabudowanym wyznaczonym tablicami znaków drogowych D-42 i D43. Dodatkowo zaprojektowano zjazdy z asfaltobetonu,, pobocza umocnione z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm o szerokości 0,75 m z każdej strony. Długość jezdni do rozbudowy to  1856 m.
 
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 899 251,50 zł
Całkowita wartość inwestycji: 1 523 563,45 zł
 
 
 
                                                                                  

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją