Inwestycje

Przebudowa drogi gminnej nr 181049N Tylice-Rojewo-Tyliczki

  • 06-07-2021
  • Autor: sabina rezmer
            Głównym celem przedsięwzięcia jest wykonanie bezpiecznej nawierzchni drogowej służącej ruchowi kołowemu i pieszemu, zagospodarowanie zjazdów na posesje, nadanie drodze prawidłowego odwodnienia i oznakowania, miejsca na peron. Przebudowa drogi zapewni użytkownikom bezpieczeństwo oraz komfort przejazdu. Inwestycja nie zmieni układu spływu wód deszczowych (zachowane zostaną spadki podłużne i poprzeczne), jednakże zostaną odnowione rowy, które uległy częściowemu lub całkowitem zamuleniu.
            Zaprojektowano jezdnię o nawierzchni z asfaltobetonu o stałym układzie szerokości drogi 5,00 m z poszerzeniami na łukach. Dodatkowo zaprojektowano zabruk, chodniki i peron z kostki betonowej oraz pobocza umocnione z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm o szerokości 0,75 m z każdej strony. Zjazdy na posesje zaprojektowano w nawierzchni z betonu asfaltowego. Długość jezdni do przebudowy to 2094 m. 
 
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 382 727,63 zł
Całkowita wartość inwestycji: 2 373 601,56 zł
 
 
 
                                                                            

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją