Inwestycje

Liderzy inwestycji - nowy ranking Wspólnoty

  • 22-10-2021
  • Autor: sabina rezmer
          Pismo samorządu terytorialnego Wspólnota po raz kolejny opublikowało ranking liderów inwestycji w latach 2018-2020. Ranking inwestycyjny drukowany jest w piśmie od prawie 20 lat. Jak podaje sam wydawca, to jedno z najbardziej przejrzystych zestawień o stabilnej metodologii. Pod uwagę brana jest całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat.
 
          Metoda rankingu polega na tym, że pod uwagę brana jest całość wydatków majątkowych, poniesionych przez JST w ciągu ostatnich trzech lat. Pozwala to na uniknięcie dużych, chwilowych wahań wskaźnika, będącego podstawą rankingu. Wydatki inwestycyjne bowiem cechują się znaczną cyklicznością – w jednym roku są bardzo wysokie, po to by np. w kolejnym spaść do niższego poziomu. Są również sytuacje, gdy inwestycja jest na tyle rozległa, iż nie  ma możliwości zakończenie jej w danym roku budżetowym.
 
          Średnie wydatki inwestycyjne na jednego mieszkańca Gminy Nowe Miasto Lubawskie (wydatki per capita) wyniosły w latach 2018-2020 1513,04 zł, co pozwoliło jej uplasować się na 169 pozycji rankingu pośród 1533 gmin wiejskich w kraju. Mimo iż zanotowaliśmy niewielki spadek w stosunku do lat poprzednich  (118 miejsce za lata 2017-2019) to nadal utrzymujemy najwyższą pozycję w powiecie oraz  wśród gmin sąsiednich. O kilku realizowanych inwestycjach  informowaliśmy niedawno na naszym profilu FB: http://https://tiny.pl/99s1h
 
          Powód do dumy tym większy, iż kolejny przeprowadzony przez Wspólnotę ranking najbogatszych samorządów uplasował Gminę Nowe Miasto Lubawskie na pozycji 1188 z zamożnością per capita w wysokości 3151,89 zł/mieszkańca. W tym wypadku jest to znaczny spadek w stosunku do lat poprzednich (978 miejsce w roku 2019 i 674 w roku 2018) i niestety, daje gminie ostatnie miejsce pośród samorządów Powiatu Nowomiejskiego. Jednak jak widać, nie przeszkodziło to samorządowi realizować zaplanowanych inwestycji.
 

Jak piszą redaktorzy Wspólnoty (Paweł Swianiewicz, Julita Łukomska):

„Przypomnijmy tylko, że szybki ich (dochodów) wzrost po 2015 roku to w znacznej mierze efekt pojawienia się realizowanych przez gminy programów socjalnych (przede wszystkim 500+), a nie poprawy kondycji finansowej samorządów(…) Dodajmy jeszcze, że wzrost dochodów to nie jest to samo, co poprawa kondycji finansowej. Dla oceny tej ostatniej trzeba by wziąć pod uwagę także wycenę kosztów nowych zadań nakładanych na samorządy, wzrost kosztów wynikający z przepisów uchwalanych na poziomie kraju (np. wzrost wynagrodzeń płaconych nauczycielom) czy swobodę dysponowania przez samorządy swoimi dochodami. Pewnym przybliżeniem obrazu zmian kondycji finansowej jest zmiana wielkości nadwyżki operacyjnej. Przy tych wszystkich zastrzeżeniach wzrost wielkości budżetów samorządowych jest niekwestionowanym faktem, którego nie można lekceważyć(…)

O tym, że kondycja finansowa nie jest tak wspaniała, jak na pierwszy rzut oka wygląda na podstawie zmian wielkości dochodów, świadczy też obraz zmian wydatków majątkowych (…)”

 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją