Inwestycje

Umowa na budowę nowego odcinka ścieżki rowerowej podpisana!

  • 11-02-2019
  • Autor: Sabina Rezmer
Już we wrześniu trasa wycieczek rowerowych będzie jeszcze dłuższa! Wójt gminy, Tomasz Waruszewski, podpisał umowę na budowę kolejnego odcinka ścieżki rowerowej Bratian-Iława. Długość nowego odcinka to prawie 2,5 km. Wykonawcą jest firma „Drogomex” Sp. z o.o. z Pruszkowa a wartość inwestycji wyniesie 1 369 000, 00 zł. Zadanie finansowane jest ze środków  własnych oraz  ze  środków  uzyskanych  z  dofinansowania  z Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Warmińsko - Mazurskiego  na  lata 2014 – 2020 „Efektywne  wykorzystanie  zasobów.”

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Ścieżka rowerowa

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją