Inwestycje

Wielomilionowa inwestycja w Jamielniku

  • 11-06-2019
  • Autor: Sabina Rezmer
Władze gminy  poczyniły kolejny krok w celu uregulowania gospodarki wodno-ściekowej. Po Mszanowie, Bratianie i Pacółtowie, Jamielnik jest kolejną miejscowością, w której powstanie nowoczesna sieć sanitarna. Ze względu na duży zasięg inwestycji roboty zostały podzielone na dwa zadania:
  1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 2,6 km w ulicach: Jana Pawła II, Szkolna, Kręta, Szeroka, Kwiatowa, Słoneczna i Sportowa.
Wykonawcą tej części robót jest Spółdzielnia Kółek Rolniczych z Rybna.
  1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 1,1 km w ulicach: Nowa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Krótka i Wincentego Witosa.
Wykonawcą tej części robót jest Zakład Usług  Komunalnych w Mszanowie Sp. z .o.o.
 
Łączny koszt budowy kanalizacji sanitarnej to ok. 1,95 mln zł
 
 
Równocześnie z budową kanalizacji sanitarnej prowadzona będzie kolejna wielomilionowa inwestycja – budowa kanalizacji deszczowej oraz budowa dróg gminnych i oświetlenia drogowego. W ramach zadania:
  1. Wykonana zostanie sieć kanalizacji deszczowej w ulicach: Szkolna, Kręta, Szeroka, Kwiatowa, Słoneczna, Sportowa, Nowa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Krótka i Wincentego Witosa;  
  2. Budowa jezdni, zjazdów i chodników wraz z wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego. Całkowita długość jezdni zaplanowanej do przebudowy wynosi 2,75 km, a długość chodników to ok. 1,9 km.
  3. Wykonane zostanie nowoczesne oświetlenie drogowe – montaż słupów oświetleniowych z nowoczesnymi oprawami typu LED w ilości 101 sztuk;
Wykonawcą branży drogowej i energetycznej jest Przedsiębiorstwo Drogowo Budowlane Sp. z o.o. z Brodnicy, natomiast za budowę kanalizacji deszczowej będą odpowiadały te same firmy, co za kanalizację sanitarną.
 
10 czerwca w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie zastępca wójta - Agnieszka Paturalska-Miehlau, przy kontrasygnacie skarbnika gminy Joanny Artuszewskiej - podpisała umowę na dofinansowanie jednego z etapów inwestycji jakim jest "Budowa dróg gminnych w miejscowości Jamielnik". Kwota dofinansowania - 4 mln zł - pochodzi ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
 
Łącznie wartość inwestycji branży drogowej, energetycznej i kanalizacji deszczowej to
ok. 7,8 mln zł
 
Przewidywany termin zakończenia prac to LISTOPAD 2019 R.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją