Oświata

Szkoły funkcjonujące na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie i ich oferta programowa

  • 21-08-2018
 
Każdy rodzic przed zapisaniem swojego dziecka do szkoły powinien zapoznać się z ofertą programową placówki. Ma również prawo sprawdzić  jak ma się w nich teoria do praktyki: jak przebiega codzienne życie szkolne? czy kadra pedagogiczna jest stała? jakie dodatkowe zajęcia czy udogodnienia szkoła ma do zaoferowania?
 
Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom przedstawiamy informacje dotyczące placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Chcemy, abyście mieli Państwo świadomość tego, na co może liczyć Wasze dziecko spędzając średnio 6 godzin dziennie w szkole – w jaki sposób zdobywa wiedzę, rozwija zainteresowania, dąży do indywidualnego sukcesu? Chcemy, Drogi Rodzicu, aby Twój wybór był wyborem świadomym.
 
Każda z tych placówek kształtuje i pogłębia różnorodne zainteresowania uczniów. Nie znaczy to oczywiście, że skupiając się na konkretnej dziedzinie, szkoły pomijają pozostałe płaszczyzny edukacji. W całym systemie dążącym do wszechstronnego rozwoju dziecka starają się one również ułatwić młodemu człowiekowi realizację siebie w tym, w czym czuje się najlepiej. W tym celu dokładamy wszelkich starań aby rozwój Twojego dziecka przebiegał w jak najlepszych warunkach, z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną oraz z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów dydaktycznych.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją