Oświata

Kompetencje kluczowe -kompetencje przyszłości. Ankieta.

  • 24-09-2019
  • Autor: Sabina Rezmer
        Czy wiesz, ile lat będzie miało twoje dziecko w 2056 roku? Jak wtedy będzie wyglądał świat? 
W szybko zmieniającym się świecie o licznych wzajemnych powiązaniach, każde dziecko, każdy obecny uczeń potrzebuje szerokiego spektrum umiejętności i kompetencji oraz będzie musiało stale je rozwijać przez całe życie. Każda osoba ma prawo do dobrej jakości i włączającego kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie w celu utrzymania i nabywania kluczowych kompetencji, które pozwolą im skutecznie radzić sobie ze zmianami na rynku pracy. Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów jest jednym z podstawowych zadań szkoły.
      W poniższym cyklu ankiet chcielibyśy poznać Państwa zdanie na temat kompetencji przyszłośći. Wasza opinia pomoże nam w zaplanowaniu przebiegu zajęć w naszych szkołach. Wyniki są anonimowe. Wypełnienie każdej ankiety zajmuje ok. 2 min.
 
 

Ankieta cz.1

Ankieta cz.2

Ankieta cz.3

Ankieta cz.4

Ankieta cz.5

Ankieta cz. 6

Ankieta cz.7

Ankieta cz.8

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją