Aktualności

Szansa na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych

  • 18-02-2020
  • Autor: Sabina Rezmer
Lokalna Grupa Działania organizuje bezpłatny kurs makijażu, który odbywać się będzie w formie weekendowej w Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Bałówkach.
W związku z powyższym z wracam się z prośbą o udostępnienie informacji o kursie.

Uczestnikiem kursu może być osoba w wieku od 18 do 25 roku życia, zamieszkująca teren funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska oraz posiadająca status status osoby poszukującej pracy. Kurs zakłada realizację 40 – godzinnych, specjalistycznych, profesjonalnych zajęć teoretyczno – praktycznych pod okiem osoby wykwalifikowanej.

Liczba miejsc jest ograniczona, w kursie może wziąć udział maksymalnie 25 osób.

Planowany termin trwania kursu 7 marca – 29 marca 2020 r. (możliwe niewielkie przesunięcia terminowe).

Aby zostać uczestnikiem kursu należy złożyć w biurze Organizatora (osobiście lub korespondencyjnie) podpisaną kartę zgłoszeniową, wraz z potwierdzeniem posiadania statusu osoby poszukującej oraz potwierdzeniem zameldowania pracy do dnia 25 lutego 2020 r. do godz. 15:00.

Ze względu na konieczność osiągnięcia wskaźnika CAL w kursie udział wziąć może 13 osób z Gminy Kurzętnik oraz 12 osób z pozostałych Gmin Członkowskich.
W załączeniu przesyłam regulamin, plakat oraz dokumenty niezbędne do zgłoszenia chęci udziału w kursie.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki