Aktualności

Konkurs na pamiątkę promującą Warmię i Mazury

  • 19-02-2020
  • Autor: Sabina Rezmer
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza kolejną edycję konkursu pn. "Pamiątka regionu Warmii i Mazur".
Celem konkursu jest pozyskanie pamiątki turystycznej, która będzię promować nasz region. Praca ma nawiązywać do charakterystyki regionu a także jego dziedzictwa kulturowego.
 
Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody w wysokości:
I miejsce - 5 000 zł
II miejsce - 3 000 zł
III miejsce - 2 000 zł
 
Termin składania prac upływa 30.06.2020 r.
Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową znajdują się na stronie https://warmia.mazury.pl/turystyka-i-promocja/programy-i-projekty/pamiatka-regionu-warmii-i-mazur
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją