Aktualności

Dyżur urzędnika wyborczego

  • 26-03-2020
  • Autor: Sabina Rezmer
  Informacja Urzędnika Wyborczego
 
Urzędnik wyborczy Gminy Nowe Miasto Lubawskie
Agnieszka Ptaszyńska będzie pełniła dyżury telefoniczne
pod nr tel: 502 100 895 od dnia:
 27 marca do 10 kwietnia 2020 roku
w godzinach pracy urzędu
 w celu udzielania wyborcom wyjaśnień dotyczących zasad powoływania obwodowych komisji wyborczych
w wyborach na Prezydenta RP
zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku
 
 Zapytania oraz przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych proszę kierować do Urzędnika Wyborczego drogą e-mailową w formie skanu pod adresem:
 
w terminie do 10 kwietnia 2020 roku
w godzinach pracy urzędu
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją