Aktualności

"Sercem każdej społeczności jest woda: wielka jak morze albo mała jak źródełko." S. Meyer

  • 04-05-2020
  • Autor: Sabina Rezmer
         Na przestrzeni kilku ostatnich lat, mniej więcej od kwietnia aż do końca wakacji, mamy do czynienia ze zwiększonym poborem wody z sieci wodociągowej. Jest to związane z okresem wegetacyjnym roślin, a także         z niedoborami wody w przyrodzie. Zwiększony pobór to skutek podlewania trawników, ogródków domowych oraz ogródków działkowych. Nasza gmina jest wyjątkowo rozległa obszarowo, a woda która do Państwa trafia pokonuje niekiedy kilkanaście kilometrów. Aby zapewnić mieszkańcom wodę najwyższej jakości, władze gminy oraz Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie skupiają się na budowie i rozbudowie ujęć wody w miejscach gdzie jest ona najlepsza (z powodu złej jakości zamknięto ujęcia w Bagnie i Lekartach). Niestety, skutkuje to tym, iż droga, jaką przebywa woda aby ostatecznie znaleźć się w Państwa domach, znacznie się wydłuża.
 
        W całym kraju odnotowuje się spadek poziomu wód podziemnych co dotyka również nasze ujęcia. Poziom wód gruntowych jest również bardzo niski, a Państwa uprawy oraz trawniki w tym suchym okresie także wymagają nawadniania. Meteorolodzy zapowiadają, że w tym roku będziemy zmagać się z suszą stulecia, dlatego jesteśmy zmuszeni prosić Państwa o zrezygnowanie z podlewania trawników, mycia samochodów oraz ograniczenie do niezbędnego minimum  nawadniania upraw przydomowych oraz ogródków działkowych. Każdemu z nas wydaje się, że ta ilość wody, którą wykorzysta do podlewania jest niewielka,  jednak w skali całej gminy są to bardzo duże ilości, które mogą zaburzyć działanie całego systemu. Tymczasem, w tym trudnym okresie pandemii, priorytetem jest zapewnienie wody wszystkim mieszkańcom gminy, przede wszystkim do celów spożywczych, ale także na niezbędne potrzeby, w tym higieniczno-sanitarne. Stąd nasza prośba, aby nie wykorzystywać jej w inny sposób.
 
          Drugim problemem, z którym muszą borykać się  dostawcy od czasu rozpoczęcia sezonu wegetacyjnego oraz okresu  oprysków upraw,  jest  wzrost przypadków nielegalnego poboru wody z hydrantów. Uszkodzone hydranty i notorycznie łamane zabezpieczenia doprowadzają do ciągłych wycieków i marnotrawstwa wody. Ponadto, na nielegalnym poborze najbardziej tracą uczciwi odbiorcy usług. Intensywny pobór z hydrantu ma ogromny wpływ  na ciśnienie wody w sieci wodociągowej, w skrajnych przypadkach powoduje nawet jej brak. Niskie ciśnienie wody w sieci wodociągowej może powodować uszkodzenie urządzeń codziennego użytku takich jak pralki czy zmywarki, co naraża  odbiorców na dodatkowe koszty. Dodatkowo, krótkotrwały ale bardzo intensywny pobór nie tylko powoduje uszkodzenie samego hydrantu (głowicy), ale również zerwanie osadów nagromadzonych w przewodach wodociągowych, stanowiących naturalne wytrącone związki żelaza i manganu. Zerwanie nagromadzonych osadów powoduje zanieczyszczenia wody u pozostałych odbiorców. Ponadto, zniszczony (otwarty lub cieknący)  hydrant może stać się źródłem skażenia bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej, co stanowi ogromne zagrożenie dla zdrowia wszystkich użytkowników. Uszkodzone punkty poboru wody utrudniają także akcję ratowniczo-gaśniczą w przypadku wystąpienia pożaru. Wszystkie  umyślne uszkodzenia będą zatem zgłaszane na Policję,  w celu podjęcia odpowiednich kroków prawnych, mających na celu ukaranie winnego. Zgodnie z prawem grzywna przewidziana za nielegalny pobór wody wynosi 5 000,00 zł . Za nielegalne korzystanie z wody wszczynane będzie postępowanie karne.
 
         Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie, w trosce o wszystkich mieszkańców gminy, w stanowczy sposób stara się powstrzymać nielegalny proceder poboru wody. Wdraża m.in. procedury monitorowania sieci wodociągowych, co pozwala na skuteczne i szybkie reagowanie w przypadku kradzieży. W miejscowościach, gdzie procedury są już wprowadzone, namierzono i udowodniono pierwsze przypadki takiego nielegalnego poboru wody z hydrantu.
By skutecznie walczyć z nieuczciwymi odbiorcami liczy się  współpraca  mieszkańców i samorządu. Ważnym jest, aby nie pozostawać obojętnym na zauważone przypadki awarii, uszkodzenia, przecieki, wandalizm oraz kradzież wody z hydrantów.  Informacje o takich zdarzeniach można przekazywać telefonicznie na numer tel. 48 56 474 24 47 (czynny całą dobę) lub zgłaszać je bezpośrednio na Policję tel. 997 lub 112. Dzięki informacjom od mieszkańców, ZUK może podjąć niezwłoczne działania mające na celu likwidację zgłoszonych usterek. Eliminacja procederu kradzieży wody zapewni niezawodność i komfort dostaw do wszystkich gospodarstw domowych w naszej gminie.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją