Aktualności

Jak segregować?

  • 02-06-2020
  • Autor: Sabina Rezmer
             Szczegółowy sposób segregacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19). Główna zasada Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) jest jedna – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Jakie surowce oddzielamy? Są to: metale i tworzywa sztuczne, papier, a także opakowania szklane i odpady biodegradowalne.
Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia.
 
Jakie są ogólne zasady segregacji?
  •     Nie myjemy opakowań, słoików i innych odpadów.
  •     Opróżniamy opakowania z resztek zawartości.
  •     Odrywamy wieczka od pojemników.
  •     Zgniatamy puszki, butelki plastikowe i inne możliwe odpady.
  •     Nie wrzucamy mięsa do BIO, tylko resztki roślinne.
  •     Wyrzucamy odpady BIO luzem, ewentualnie w torebkach papierowych lub foliowych.
  •     Segregujemy tylko czysty papier, brudny trafia do ZMIESZANYCH.
 
              Przy segregacji bezwzględnie należy pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych).
 
Potrzebę odbioru odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci prosimy zgłaszać do Lubawskiej Spółki Komunalnej tel:  89 640 75 29 lub w aplikacji EcoHarmonogram. Usprawni to odbiór odpadów.
 
Przygotowaliśmy ściągę dotyczącą segregacji najpopularniejszych odpadów. Na liście znalazły się także odpady, których klasyfikacja sprawia najwięcej problemów.

 
 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją