Aktualności

Jak się spisaliśmy? Nauka zdalna w Gminie NML

  • 23-06-2020
  • Autor: Sabina Rezmer
           Zbliża się koniec roku szkolnego 2019/2020. Niewątpliwie był to rok wyjątkowy. Drugi semestr nauki niemal w całości przybrał formę zdalną. Zadanie zorganizowania lekcji dla naszych uczniów okazało się  dużym wyzwaniem i sprawdzianem dla wszystkich – nauczycieli, dzieci oraz ich rodziców.
 
             Nie ukrywamy, początki były trudne, jak zawsze, gdy robimy coś po raz pierwszy. Jednak bardzo szybko szkołom udało się „wejść na właściwe tory” i dopasować formę nauki do potrzeb swoich uczniów. Aby przekonać się, czy rzeczywiście przyjęte metody sprawdziły się, postanowiliśmy przygotować ankietę i poznać zdanie w tej kwestii zarówno rodziców, jak i dzieci.  
 
           Wyniki przeprowadzonych ankiet są bardzo dobre. Zdecydowana większość rodziców                i uczniów, którzy wzięli udział w ankiecie dobrze ocenia poziom nauki zdalnej w naszych szkołach oraz formę, w jakiej przeprowadzano zajęcia. Również kontakty z nauczycielami przebiegały bez zakłóceń. Dzięki temu większość uczniów tylko czasami prosiła o pomoc w lekcjach swoich rodziców.
 
               Poniżej możecie Państwo zapoznać się z pełnymi wynikami naszych ankiet.
 
            Skala przyjęta w pytaniach nr 3,5 i 7  określa poziom zadowolenia/niezadowolenia                 od 1-5, gdzie 1= bardzo źle a 5 = bardzo dobrze; w pytaniu nr 8 przyjęto również skalę 5-stopniową, gdzie 1= wcale a 5 = za bardzo.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki