Aktualności

Po raz kolejny wysoka lokata gminy w Rankingu Finansowym

  • 27-08-2020
  • Autor: Sabina Rezmer
Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego analizuje kondycję finansową jednostek samorządu terytorialnego.  
W zestawieniu gmin wiejskich za rok 2019  Gmina Nowe Miasto Lubawskie uplasowała się na 349 miejscu na 1546 jednostek uwzględnionych w rankingu. Jest to najwyższa pozycja spośród gmin powiatu nowomiejskiego oraz gmin sąsiednich (znajdujemy się w pierwszej dziesiątce gmin województwa warmińsko-mazurskiego). W porównaniu do zestawienia za rok 2018 udało nam się „przeskoczyć” aż o 135 pozycji.
 
Tak wysoka lokata pokazuje, że samorząd bardzo dobrze zarządza środkami publicznymi, cały czas  szuka nowych możliwości rozwoju oraz inwestuje w gminę na wielu płaszczyznach. W tym celu wykorzystuje nie tylko środki własne, może też pochwalić się wysoką skutecznością w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Jak pokazuje wspomniany ranking – z każdym kolejnym rokiem  z coraz lepszym efektem.
 
Aby analiza kryteriów była bardziej czytelna ilość jednostek samorządu terytorialnego  objętych badaniem podzielono na kategorie:
- gminy wiejskie
- gminy miejsko-wiejskie
- gminy miejskie
- miasta na prawach powiatu
- powiaty ziemskie
 
 
Jednostki z poszczególnych kategorii mają inne zakresy możliwości oraz inne potrzeby. Kategoryzacja pozwala na obiektywna ocenę wszystkich jednostek.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją