Aktualności

Droga ekspresowa S5 szansą dla powiatu

  • 31-08-2020
  • Autor: Sabina Rezmer
         Nie od dziś wiadomo, iż ogromny wpływ na rozwój regionów ma przede wszystkim dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa. Wzmacnia ona spójność społeczną, ekonomiczną i przestrzenną kraju oraz przyczynia się do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Dodatkowo podnosi ona na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników. 
Obecnie na ukończeniu są prace nad studium korytarzowym drogi ekspresowej S5, zakładające kilka wariantów jej przebiegu. Jednym z nich jest trasa prowadząca przez gminę Nowe Miasto Lubawskie i gminę Lubawa.             Aby jednoznacznie podkreślić konieczność budowy nowego szlaku komunikacyjnego w regionie lubawskim odbyło się spotkanie, którego głównym organizatorem był wójt Tomasz Waruszewski.
          
         W spotkaniu, 26 sierpnia, wzięli udział: Starosta Powiatu Nowomiejskiego Andrzej Ochlak, Burmistrz Lubawy Maciej Radtke, Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego Józef Blank, wójtowie gmin powiatu nowomiejskiego: Wójt Gminy Biskupiec Arkadiusz Dobek, Wójt Gminy Grodziczno Tomasz Szczepański oraz Z-ca Wójta Gminy Kurzętnik Adam Zapałowski.
           
          W debacie wzięli udział również senator Bogusława Orzechowska oraz posłowie Robert Gontarz i Zbigniew Ziejewski. W spotkaniu uczestniczył także Mieczysław Łydziński – radny powiatu i przewodniczący komitetów terenowych  PiS w Nowym Mieście Lubawskim oraz przedstawiciel Grupy Meblowej Szynaka, jednego
z największych przedsiębiorców w regionie.
         
         Wszyscy zaproszeni parlamentarzyści zgodzili się z tym, iż nowa trasa przebiegająca przez historyczną Ziemię Lubawską korzystnie wpłynęłaby na rozwój regionu zarówno pod względem gospodarczym,
jak i społecznym. W znacznym stopniu odciążeniu uległby ruch samochodowy na DK 15, którą codziennie przejeżdża kilkanaście tysięcy pojazdów, w tym kilka setek samochodów ciężarowych i dostawczych.
        
         Kolejna szansa na wzmocnienie naszego stanowiska, pojawi się w momencie, kiedy GDDKiA zorganizuje telekonferencję z przedstawicielami jst.  Decyzje, które teraz zapadną, będą miały bez wątpienia znaczenie historyczne. To od nich w dużej mierze będzie zależała przyszłość naszego regionu.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Spotkanie S5

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją