Aktualności

Wytyczne GIS dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3

  • 31-08-2020
  • Autor: Sabina Rezmer
25 sierpnia 2020 r. Główny Inspektor Sanitarny podpisał czwartą aktualizację wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i opublikował na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego:
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją