Aktualności

118 miejsce gminy wśród liderów inwestycji

  • 02-11-2020
  • Autor: Sabina Rezmer
        Kolejny raz Gmina Nowe Miasto Lubawskie znalazła się na liście rankingowej, tym razem opiniotwórczego periodyku, jakim jest pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota”.
Ranking inwestycyjny drukowany jest w piśmie od prawie 20 lat. Jak podaje sam wydawca, to jedno
z najbardziej przejrzystych zestawień o stabilnej metodologii. Pod uwagę brana jest całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat.
             
        Średnie wydatki inwestycyjne na jednego mieszkańca Gminy Nowe Miasto Lubawskie (wydatki per capita) wyniosły w latach 2017-2019 1513,04 zł, co pozwoliło jej uplasować się na 118 pozycji rankingu pośród 1537 gmin wiejskich w kraju. Na uwagę zasługuje tu również fakt, iż jest to najwyższa lokata w powiecie nowomiejskim, niżej znalazły się także gminy sąsiednie.
              
          Obecna 118 miejsce oznacza również awans gminy na liście rankingowej w stosunku do lat poprzednich – dzięki inwestycjom zrealizowanym w latach 2016-2018 osiągnęliśmy równie wysokie 143 miejsce.
              
            Na czym polega metoda rankingu? Pod uwagę brana jest całość wydatków majątkowych, poniesionych przez JST w ciągu ostatnich trzech lat. Pozwala to na uniknięcie dużych, chwilowych wahań wskaźnika, będącego podstawą rankingu. Wydatki inwestycyjne bowiem cechują się znaczną cyklicznością – w jednym roku są bardzo wysokie, po to by np. w kolejnym spaść do niższego poziomu. Są również sytuacje, gdy inwestycja jest na tyle rozległa, iż nie  ma możliwości zakończenie jej w danym roku budżetowym.
              
          Jak widać na naszym „lokalnym podwórku” nieustannie coś się dzieje, realizujemy wielkie inwestycje, ale i te mniejsze, jak choćby drogi osiedlowe. Wszystkie jednak mają wpływ na poprawę warunków życia mieszkańców naszej gminy. Biorąc pod uwagę fakt, że wiele z nich jest jeszcze
w trakcie realizacji, kilka mamy również w planach, na kolejne otrzymaliśmy już dofinansowanie
ze środków zewnętrznych – miejmy nadzieję, że kolejne lata pozwolą nam  na utrzymanie tej wysokiej pozycji rankingowej. Nie będzie to jednak łatwe, gdyż poza finansowaniem inwestycji  czeka nas również wiele innych wydatków, związanych głównie z funkcjonowaniem gminnej oświaty.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją