Aktualności

Wyróżnione za swoją pracę

  • 20-11-2020
To już XX edycja nagród i wyróżnień Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznawanych pracownikom pomocy i integracji społecznej, a także aktywnym liderom organizacji pozarządowych za wybitne osiągnięcia w tej dziedzinie.
 
W tym roku, wśród wyróżnionych znalazł się również  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Jest to nagroda dla całego zespołu. Nasze Panie zostały docenione
w szczególności za:
  • zaangażowanie w pomoc mieszkańcom Gminy Nowe Miasto Lubawskie,
  • wsparcie udzielone nieformalnej grupie mieszkańców wsi Lekarty w programie „Decydujesz, Pomagasz”, dzięki któremu mieszkańcy po raz kolejny uzyskali grant na rozwój swojej wsi,
  • uruchomienie tzw. Niebieskiej Linii oraz konta Messenger Niebieska Linia, gdzie osoby doznające przemocy mogą zwrócić się o pomoc,
  • aktywność w zakresie integracji lokalnej społeczności m.in. poprzez organizowanie na terenie całej gminy corocznych „Dni Rodziny” oraz wigilii dla osób samotnych i starszych,
  • liczne działania skierowane do seniorów, takie jak aktywne uczestnictwo we wdrażaniu Ogólnopolskiej Karty Seniora oraz skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych przeznaczanych na aktywizację osób starszych,
  • umiejętność pracy zespołowej, dobrą współpracę i odpowiedzialność za wdrażane projekty prowadzące do polepszenia sytuacji osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej.
Przyznane wyróżnienie jest wspaniałym prezentem dla zespołu z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, który przypada na 21 listopada. Miło jest wiedzieć, że ciężka praca w trakcie całego roku jest dostrzegana i doceniana nie tylko przez naszą małą społeczność, ale i przez osoby
i instytucje spoza niej.
 
Warto również wspomnieć, iż w zeszłym roku wyróżnienie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego otrzymała Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie
– Anna Pijaczyńska.
 
Gratulujemy całemu Zespołowi!
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1Galeria zdjęć: Pracownice Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją