Aktualności

Bioodpady - dlaczego przysparzają nam najwięcej problemów?

  • 03-12-2020
  • Autor: Sabina Rezmer
        Obowiązek segregacji odpadów trwa już pół roku. Naszym celem jest osiągnięcie takiego poziomu świadomości społecznej, by w jak największym stopniu zminimalizować powstawanie odpadów, pochodzących również z naszych gospodarstw domowych. W skrócie – segregacja to czyste otoczenie, czysty zysk, a i satysfakcja ogromna!
 
BIO czy zmieszane - oto jest pytanie?
 
  • W większości mieszkańcy naszej gminy  już wiedzą, gdzie powinny trafiać puszki, plastik czy papier. Według informacji przekazanych przez firmę odbierającą odpady największy problem mieszkańcom naszej gminy sprawiają odpady biodegradowalne. Znaczna ich część trafia do pojemników na odpady zmieszane i odwrotnie – do worków/pojemników BIO trafiają odpadki zmieszane.  Tu właśnie pojawia się kłopot, ponieważ taki „zanieczyszczony” odpad nie nadaje się już do dalszego przetworzenia. Powoduje to, że wiele pełnowartościowych odpadów trafia w miejsce,  w którym nie powinny się znaleźć, czyli na wysypiska.
  • Nasza aplkacja Eco Harmonogram (do pobrania na telefon, bezpłatnie) podpowie Wam do jakiej frakcji należy konkretny odpad. W zakładce "Gdzie wyrzucić" wystarczy wpisać przynajmniej 3 litery wyszukiwanego odpadu i pojawią się propozycje.
 
Ulga za posiadanie kompostownika - czy korzystam z niej we właściwy sposób?
 
  •         Pewną zachętą do zwiększenia zainteresowania segregacją, zwłaszcza odpadków zielonych, jest ulga przyznawana właścicielom nieruchomości, którzy posiadają na swojej działce kompostownik. Docierają do nas sygnały, że wiele osób, które zgłosiły kompostownik nadal podrzuca bioodpady do pojemników zmieszanych. Dzieje się to najczęściej w okresie letnim i jesienią, kiedy musimy w jakiś sposób zagospodarować skoszoną trawę lub opadłe z drzew liście. Działanie takie może doprowadzić do tego, że  w nowym roku wprowadzone zostaną nowe, wyższe stawki dla wszystkich mieszkańców. I nawet zniżka za posiadanie kompostownika nie będzie w stanie nam ich zrekompensować.
 
Dlaczego nie odebrano ode mnie śmieci?
 
  • Zachęcamy Was do zastanowienia się nad zasadnością posiadania małych kompostowników, które nie są w stanie podołać ilości wytwarzanych przez Was bioodpadów oraz korzystania z ulgi. Dużo łatwiej jest zebrać wszystko do jednego worka i zostawić problem utylizacji odpowiedzialnej za to firmie. Dzięki temu zniknie również problem odbioru odpadków. Jeżeli pracownicy firmy zauważą, że w danym pojemniku/worku znajdują się inne śmieci niż te, których termin odbioru właśnie przypada, mogą je pozostawić na naszej posesji i nie odebrać nawet podczas kolejnej wizyty.
 
Ważne: jeśli właściciel posesji złożył deklarację dotyczącą posiadania kompostownika i korzysta z przysługującej z tego tyłu ulgi - odpady BIO z jego posesji nie będą odbierane!
 
 
 A co, jeśli nie mam tylu worków przeznaczonych na odpady BIO? – zapyta pewnie wielu mieszkańców.
 
  • Tak naprawdę nie jest to wielki problem. W momencie, gdy zaczynamy naszą „przygodę” z bioodpadami możemy je zapakować do jakiegokolwiek worka i wystawić do odbioru. Ważne jest jednak to, by przy pierwszym takim odbiorze zostawić pracownikom informację, że w właśnie w tych workach znajduje się frakcja BIO. Wystarczy zwykła kartka przyklejona do worka. Widząc ją, pracownicy zabiorą odpadki i pozostawią na Waszej posesji kolejne worki.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją