Aktualności

Jamielnik - podłączenie zabudowań do kanalizacji sanitarnej

  • 11-12-2020
  • Autor: Sabina Rezmer
           W związku z planowanym uruchomieniem oczyszczalni ścieków uprzejmie prosimy właścicieli zabudowań zlokalizowanych w południowej części Jamielnika tj. na ulicach: Nowa, Kardynała
S. Wyszyńskiego, Krótka, Wincentego Witosa, Szkolna, Kręta, Szeroka, Kwiatowa, Słoneczna, Sportowa, Jana Pawła II o podłączenie istniejących instalacji odprowadzających ścieki do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.
 
          Jednocześnie przypominamy, że podłączenie do zbiorowego systemu kanalizacji może nastąpić tylko po uprzednim uzyskaniu warunków technicznych podłączenia do sieci kanalizacyjnej
i odprowadzenia ścieków wydawanych przez Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o. Wniosek o wydanie warunków dostępny jest na stronie Zakładu tj. http://zuk-mszanowo.pl
w zakładce do pobrania, bądź w siedzibie Zakładu tj. Mszanowo, ul. Parkowa 2, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.
 
          Przy składaniu wniosku należy się okazać dokumentem określającym stan prawny nieruchomości (np. akt własności) oraz załączyć aktualną mapę sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczoną lokalizacją budynku lub działki, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.
 
W razie konieczności uzyskania dodatkowych informacji służymy pomocą pod numerem telefonu
56 474 24 47 jak również pod adresem e-mail: zuk@zuk-mszanowo.pl.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki