Aktualności

Opieka wytchnieniowa - nowy program pomocy

  • 28-04-2022
Gmina Nowe Miasto Lubawskie otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 76 800,00 zł w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 na realizację 1 920 godzin usług w formie opieki wytchnieniowej.
Głównym celem  Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
Zadanie zostanie zlecone do realizacji organizacji pozarządowej w drodze konkursu ofert.
Informacje na temat programu "Opieki wytchnieniowej" udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanowie pod numerem telefonu 56 47 26 322.
 
Załączniki do pobrania poniżej.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki