Aktualności

Historia lubi się powtarzać, czyli "Gdy piosenka szła do wojska"

  • 17-05-2022
Tak jak co roku, wiosną, w całej Polsce przeprowadzana jest kwalifikacja wojskowa. W bieżącym roku  jest  spóźniona w odniesieniu do tradycyjnych terminów o ok. 2 miesiące, co wynika z przebiegu pandemii covid-19 .
 
Obecnie kwalifikacja wojskowa prowadzona jest jednoetapowo  pod kątem ustalenia  stanu zdrowia młodych osób, określenia  zasobów  ludzkich  możliwych  do pozyskania  w celu obrony ojczyzny w przypadku wystąpienia takiej konieczności. Objęci  kwalifikacją wojskową obowiązkowo są mężczyźni urodzeni w 2003 roku oraz z roczników starszych, którzy nie stanęli w latach minionych  do kwalifikacji, a nie ukończyli 24 roku życia. Nadmienić należy, że jest to ostatnia kwalifikacja wojskowa na obecnych zasadach.
 
W naszym powiecie kwalifikacja będzie przeprowadzona w okresie od 17 maja  do 31 maja 2022 roku, przy czym mężczyźni z terenu gminy Nowe Miasto Lubawskie będą kwalifikowani w dniach 24-26 maja 2022 roku, natomiast kobiety - 30 maja 2022 roku. Osób podlegających kwalifikacji na terenie gminy Nowe Miasto Lubawskie jest 68, w tym 1 kobieta. Do kwalifikacji mogą przystąpić również ochotnicy planujący związać swoje dalsze życie ze służbą wojskową.
 
Miejscem prowadzonej kwalifikacji jest Zespół Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim ul. 3-go Maja 24. Należy dodać, że osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna przedstawić dowód osobisty, w uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, posiadaną dokumentację medyczną, oraz fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy. Udostępnia również do wglądu dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki.
Następna kwalifikacja wojskowa będzie wieloetapowa  bowiem oparta na nowych rozwiązaniach  wynikających z wprowadzonej   23 kwietnia 2022 roku ustawie „o obronie Ojczyzny” (DzU. 2022 poz. 655) i obowiązująca mężczyzn do ukończenia 60 roku życia  (art. 59 pkt. 4).

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją