Aktualności

XXII Gminne Spotkania Samorządowe w Gwiździnach

  • 09-06-2022
      3 czerwca 2022 roku przedstawiciele samorządów szkolnych gminy Nowe Miasto Lubawskie wraz z opiekunami przybyli do Szkoły Podstawowej im. ks. Kazimierza Wróblewskiego na XXII Gminne Spotkania Samorządowe koordynowane przez nauczyciela Henryka Zagórskiego. Z radością powitano młodzież po przerwie będącej wynikiem pandemii. Gospodarze i goście Spotkań wrócili do tradycji warsztatowych zajęć służących doskonaleniu umiejętności samorządowych. Uczniowie wszystkich szkół poznali się wzajemnie, zintegrowali i wspólnie pracowali nad problemami życia szkolnego. Tematem głównym tegorocznych warsztatów były mediacje uczniowskie. Uczestnicy rozmawiali o korzyściach płynących z ich stosowania i analizowali obowiązujące przy nich zasady, aby wdrożyć je w swoich macierzystych szkołach. Wykorzystano przy tej okazji elementy dramy i pracę plastyczną. Obecna na spotkaniu Zastępca Wójta Gminy Agnieszka Paturalska - Miehlau wręczyła wszystkim samorządom  nagrody za aktywność w samorządowych warsztatach.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: XXII Gminne Spotkania Samorządowe

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją