Aktualności

Debata nad raportem o stanie gminy - zgłoszenia

  • 15-06-2022
INFORMACJA
       W dniu 23 czerwca 2022 r. o godzinie 10.00 odbędzie się XL sesja Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Podczas obrad sesji zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2021 rok, który obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos.
        Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie można składać najpóźniej do dnia 22 czerwca 2022 r. do godziny 10:00 w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.
        Jednocześnie informuję, że obrady Rady Gminy są rejestrowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnicząc w sesji Rady Gminy wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad Raportem o stanie Gminy Nowe Miasto Lubawskie dostępny jest
w Biurze Rady pok. 34, w Punkcie Obsługi Mieszkańca, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie oraz w załączniku poniżej.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki