Aktualności

Jakie są skutki zajęcia pasa drogowego bez zgody zarządcy?

  • 07-09-2022
Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi. Zezwolenie dotyczy w szczególności:
  • Prowadzenia na obszarze pasa drogowego robót naziemnych, nadziemnych lub podziemnych (m.in. budowy zjazdów do posesji, pól uprawnych i innych działek przy drodze),
  • Włączenia pasa drogowego lub jego części do placu budowy prowadzonej poza pasem drogowym,
  • Wydzielenie pasa drogowego do wyłącznego korzystania przez określonych użytkowników,
  • Umieszczania reklam w pasie drogowym (wyłącznie na obszarze zabudowanym),
  • Składowania wszelkiego rodzaju materiałów,
  • Wygradzania części pasa,
  • Innych działań, które powodują ograniczenie, zakłócenie lub zamknięcie ruchu drogowego, a nie wynikają z warunków ruchu drogowego lub stanu technicznego pasa drogowego.
 
Wszelkie tego typu zdarzenia będą ujawniane podczas objazdów dróg wykonywanych przez pracowników ZDW Olsztyn, a na osoby odpowiedzialne za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia będą nakładane kary pienieżne (zgodnie z art. 40 pkt 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych).
 
Więcej na temat procedury zajmowania pasa drogowego na stronie Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją