Aktualności

Konsultacje społeczne Gminy Nowe Miasto Lubawskie

  • 21-09-2022
        W związku z opracowaniem dokumentu strategicznego dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie tj. „Strategii Rozwoju Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2022-2030 zapraszamy w dniu 27 września 2022 roku o godz. 12:00 do Świetlicy Wiejskiej w Mszanowie, gdzie odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu dokumentu „Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Nowe Miasto Lubawskie”, będącego wstępem do opracowania Strategii.
Celem spotkania będzie analiza mocnych i słabych stron Gminy Nowe Miasto Lubawskie, określenie potrzeb i oczekiwań w obszarach wymagających wsparcia oraz niezbędnych przedsięwzięć.
        Serdecznie zapraszamy mieszkańców oraz przedstawicieli organizacji społecznych, podmiotów gospodarczych, mieszkańców do uczestnictwa w spotkaniu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją