Aktualności

Spotkanie informacyjne w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 538

  • 31-10-2022
„ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 538 NA ODCINKU NOWE MIASTO LUBAWSKIE - UZDOWO”
 
Transprojekt Gdański działając w imieniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku przebiegającym przez tereny gminy Nowe Miasto Lubawskie.
Spotkanie odbędzie się w dniu 08-11-2022 r. o godz. 13:30 w Świetlicy Wiejskiej w Tylicach, Tylice 49c.
Podpisane Formularze wniosków i opinii, dotyczące przedsięwzięcia można przesyłać w terminie 7 dni od daty spotkania informacyjnego pocztą na adres:
Transprojekt Gdański Spółka z o.o. Pracownia Projektowa w Warszawie,
ul. Marcina Flisa 6, 02-247 Warszawa
lub pocztą elektroniczną na adres: biuro.w-wa@tgd.pl z dopiskiem: „Rozbudowa DW 538 - akcja informacyjna”.
Przesłane Formularze wniosków i opinii zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych, uwzględnione.
Formularz dostępny w załączeniu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki