Aktualności

Zakup preferencyjny węgla

  • 05-01-2023
  • Autor: Alina Ławicka
Rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o preferencyjny zakup węgla na okres grzewczy do 30 kwietnia 2023 roku. Wnioski będą przyjmowane do 28 lutego 2023r. Zasady ich składania się nie zmieniają, zmianie uległ jednak formularz, który należy złożyć wraz z podpisaną informacją na temat przetwarzania danych osobowych. Można to zrobić na dwa sposoby- składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie, ul. Podleśna 1, wejście B pok. nr 7 lub drogą elektroniczną na adres skrzynki esp: /opsgminynml/SkrytkaESP (wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
Ważne informacje!
Wniosek mogą złożyć wyłącznie osoby uprawnione do otrzymania dodatku węglowego.
Możliwość zakupu węgla po preferencyjnej cenie nie będzie także dotyczyła osób, które kupiły węgiel w cenie niższej niż 2 tys. zł brutto za tonę w sezonie grzewczym 2022/2023.
Każde uprawnione gospodarstwo domowe może zakupić łącznie 3 tony węgla w sezonie grzewczym 2022/2023. Osoby, które złożyły wnioski na zakup węgla w 2022 r. mogą złożyć wnioski na zakup pozostałej ilości, tak aby łączna suma nie przekroczyła 3 ton na cały sezon grzewczy 2022/2023
Cena węgla: 1950 zł za tonę z transportem do gospodarstwa domowego (brak możliwości samodzielnego transportu)
Sprzedajemy węgiel luzem (nieworkowany) – brak możliwości workowania węgla
Po złożeniu wniosku i pozytywnej weryfikacji wnioskodawca otrzyma fakturę (doręczenie za pośrednictwem gońca lub drogą mailową).
Po dokonaniu wpłaty i zaksięgowaniu jej na koncie gminy pracownik punktu dystrybucji węgla - SOKOŁEK sp. cywilna Zdzisław i Janina Sokołowscy, ul. Sienkiewicza 7a, 13-306 Kurzętnik skontaktuje się telefonicznie z Państwem w celu uzgodnienia terminu transportu - może to potrwać kilka dni.  
Wnioski wraz załącznikami do pobrania poniżej. Można go pobrać również w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie, pok. nr 7.
*Wnioski wysłane drogą mailową nie spełniają wymogów w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) i nie będą mogły być rozpatrzone.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki