Aktualności

Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość" - konkurs

  • 28-09-2023
Zapraszamy do udziału w konkursie „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” imienia prof. Jerzego Wilkina ogłoszonym przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.
Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. 
W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:
  1. Prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
  2. Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.
Termin nadsyłania prac mija 31 października 2023 r.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją