Aktualności

VII Gminny Konkurs Tematyczny - ZWYCIĘZCY

  • 31-05-2024
Organizatorem VII Gminnego Konkursu Tematycznego 2024 roku pn.: Dobro rodziny czy nadgodziny” jest Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie przy współpracy z Urzędem Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Patronat nad konkursem sprawuje Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie.
            Dnia 28.05.2024 r. powołane jury dokonało oceny prac konkursowych w dwóch kategoriach: plastycznej i grafiki komputerowej oraz literackiej. Wyłoniono zwycięzców spośród 77 prac plastycznych oraz 14 literackich.
Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Wybrane prace, które spełnią warunki Regulaminów XX Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Grafiki Komputerowej „Dobro rodziny czy nadgodziny”, oraz XX Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „Dobro rodziny czy nadgodziny”, przekazane zostaną przez pośrednika - Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie na etap wojewódzki. Jednocześnie staną się własnością organizatorów ww. konkursów.
         Dyrektorzy szkół poinformowani zostaną o miejscu i czasie wręczenia nagród laureatom Konkursu.
Wyniki VII Gminnego Konkursu Tematycznego pod nazwą: „Dobro rodziny czy nadgodziny”.
 
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych w konkursie plastycznym i grafiki komputerowej pod nazwą: „Dobro rodziny czy nadgodziny”:
  • dzieci oddziałów przedszkolnych:
I miejsce – Julian Oczkowski (SSP Tylice),
II miejsce – Szymon Zabłotny (SSP Tylice),
  • dzieci szkół podstawowych klas 0-III:
I miejsce – Ada Sargalska (SSP Tylice),
II miejsce – Aniela Roch (SSP Tylice),
II miejsce – Antoni Grabowski (SSP Tylice),
III miejsce – Andrzej Szyjka (SSP Tylice),
III miejsce – Kornelia Wójcik (ZS Bratian),
  • uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI:
I miejsce – Wiktoria Wiercińska (SP Skarlin),
II miejsce – Nikol Suszyńska (ZS Bratian),
II miejsce – Mateusz Olszewski (ZS Bratian),
III miejsce – Martyna Klein (SP Skarlin),
Wyróżnienie – Wiktor Klein (SP Skarlin),
Wyróżnienie – Konrad Grądzki (SP Tylice),
  • uczniowie szkół podstawowych klas VII-VIII oraz szkół gimnazjalnych:
I miejsce – Zuzanna Zamyłka (ZS Bratian),
II miejsce – Tymon Kłodawski (ZS Bratian),
II miejsce – Laura Pydyn (SP Radomno),
III miejsce – Wojciech Goździewski (ZS Bratian).
 
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych w konkurs literackim pod nazwą:
„Dobro rodziny czy nadgodziny”:
  • uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI:
I miejsce – Jan Golmanowski (SP Skarlin),
II miejsce – Agata Goździewska (ZS Bratian),
III miejsce – Aleksandra Rasztemborska (SP Skarlin),
Wyróżnienie – Julia Lendzion (ZS Bratian),
  • uczniowie szkół podstawowych klas VII-VIII oraz szkół gimnazjalnych:
Wyróżnienie – Zofia Kłosowska (ZS Bratian),
  • osoby dorosłe i seniorzy:
I miejsce – p. Maja Grądzka (Tylice).
 
Wyróżnienie Gazety Nowomiejskiej – Emilia Makowska (SP Skarlin).

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

7Galeria zdjęć: Zwycięzkie prace VII Gminnego Konkursu Tematycznego

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją