Aktualności

Poszukiwany Inspektor - Koordynator Projektu oświatowego

  • 23-08-2018
Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
 
INSPEKTOR - KOORDYNATOR PROJEKTU pn.: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Nowe Miasto Lubawskie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania RPWM.02.00.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, poddziałania RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów-projekty konkursowe
 
Szczegółowe informacje w >>Biuletynie Informacji Publicznej<< lub telefonicznie: 56 47 26 337

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją