Aktualności

Kolejny oświatowy projekt dostarczy wiedzy z cyfryzacji

  • 23-08-2018
Gmina Nowe Miasto Lubawskie rozpoczyna kolejny oświatowy projekt, nastawiony na innowacje i nowoczesne technologie – podobny do tego z ubiegłego roku. Samorząd otrzymał na ten cel bardzo dużą kwotę dofinansowania, bo przeszło 1,2 mln zł. Całkowita wartość przedsięwzięcia to ponad 1,3 mln zł. Dnia 31 lipca Wójt Gminy wraz ze Skarbnikiem złożyli podpisy na umowie, podczas uroczystego spotkania Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego z beneficjentami konkursów RPO.
W szkołach podstawowych w: Jamielniku, Radomnie, Gwiździnach,  Skarlinie oraz w podstawówce i gimnazjum w Bratianie będą prowadzone zajęcia dla uczniów dotyczące kompetencji kluczowych i cyfrowych oraz zajęcia w ramach indywidualizacji  pracy z uczniem.
 
W ramach projektu, nauczyciele z placówek biorących udział w projekcie,  będą doskonalić swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach oraz studiach podyplomowych.
 
Szkoły  zostaną doposażone  w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK.
 
Zadanie będzie realizowane aż 3 lata - planowo do końca wakacji 2021 roku.
 
Foto: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego
 
 
 
Projekt pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Nowe Miasto Lubawskie" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania RPWM.02.00.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, poddziałania RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów-projekty konkursowe

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Projekty UE

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją