Aktualności

Apel LGD do przedstawicieli NGO

  • 23-08-2018
Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska jest w trakcie tworzenia internetowej Bazy danych organizacji pozarządowych istniejących na terenie jej funkcjonowania. Będzie ona pomocnym narzędziem w podejmowaniu współpracy pomiędzy nimi samymi, jak również współpracy z jednostkami sektora finansów publicznych i ich podmiotami.
 
Baza będzie także nacelowana na aktywną i szeroko pojętą promocję zgłoszonych do niej organizacji.
Ponadto jej istnienie da możliwość szybkiego i skutecznego informowania przedstawicieli organizacji o realizowanych (zarówno przez nasze Stowarzyszenie, jak i inne podmioty) projektach, akcjach i wydarzeniach (w tym także o Małych Grantach). Ułatwi również dotarcie do określonych grup odbiorców.
 
Zachęcamy do zapoznania się z Klauzulą informacyjną RODO, wypełnienia karty zgłoszeniowej oraz podpisania oświadczenia. Niniejsze pliki znajdują się w linkach na stronie http://lgdziemialubawska.pl/uwaga-tworzymy-baze-organizacj…/.
 
Warunkiem przystąpienia do Bazy jest dostarczenie (osobiście, drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną) podpisanych załączników. Mile widziane jest także dołączenie do zgłoszenia fotografii obrazujących działalność Państwa organizacji.
 
Zgłoszenia do 15 września 2018 roku, do godz. 15:00.
 
Źródło: LGD Ziemia Lubawska

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją