Aktualności

Utrwalmy historię Lekart

  • 05-07-2019
  • Autor: Andrzej Januszewicz
Ludzie, którzy pamiętają czasy przedwojenne oraz pierwsze trudne lata po wojnie, odchodzą. Jest ich już bardzo niewielu. Jeżeli teraz nie spiszemy ich wspomnień, to za kilka lat nikt już tego nie zrobi. Właśnie dlatego postanowiliśmy utrwalić to, co pamiętają najstarsi mieszkańcy Lekart.
Chcemy te wspomnienia nagrać i spisać, żeby można je było zachować w postaci elektronicznej. Oprócz wspomnień naszych Seniorów będzie też spisana historia wsi, naszej OSP, Koła Gospodyń Wiejskich oraz genealogie lekartowskich rodów.
Spiszą te wspomnienia i historie wolontariusze, uzupełnimy je zdjęciami.
Po zakończeniu tych prac powstanie wystawa oraz książka. Dostanie ją każde gospodarstwo we wsi.
Wystąpiliśmy o dofinansowanie na druk tego wydawnictwa i kilka dni temu podpisaliśmy umowę z Lokalną Grupą Działania Warmiński Zakątek. Dostaniemy 3500 zł.
Spośród 143 projektów komisja przyznała dofinansowanie 44, nasz dostał 25 lokatę.
Projektem kierują:
Jolanta i Jan Lipszycowie, Teresa Sulej i Ryszard Pruchniewski.
Wolontariuszem może zostać każdy mieszkaniec Lekart, i stary i młody.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją