Aktualności

Samorządowcy boją się 2020 roku

  • 08-11-2019
  • Autor: Sabina Rezmer
Jesteśmy w trakcie projektowania budżetu na 2020 r. Niestety nie będzie to już budżet tak prorozwojowy, jak ten tegoroczny. Gwałtowny wzrost wydatków bieżących spowodowany podwyżkami minimalnego wynagrodzenia oraz wynagrodzeń w oświacie, a z drugiej strony niższa subwencja oświatowa uwzględniającą spadek liczby uczniów (bezprecedensowy spadek o 100 uczniów w relacji do poprzedniego roku) sprawiają, że z wielu planowanych na przyszły rok inwestycji musimy zrezygnować.  Mniej środków będzie także dla organizacji społecznych i klubów sportowych. W przyszłym roku nie odbędzie się również Bratiańska Noc Kabaretowa. Przyczyną słabnącej kondycji finansowej gminy NML i zdecydowanej  większości gmin w Polsce są czynniki zewnętrzne.
Jednak pomimo tych trudnych uwarunkowań przy planowaniu budżetu na 2020 rok, zrobimy wszystko, by w jak największym stopniu zaspokoić potrzeby naszych mieszkańców. Jest to o tyle możliwe, że skutecznie pozyskujemy środki zewnętrzne i nieprzerwanie od prawie dekady racjonalizujemy wydatki budżetowe, dzięki czemu utrzymujemy nasze finanse w ryzach. 
 

 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją