Aktualności

"Mądrzy Cyfrowi" w Bratianie

  • 03-12-2019
  • Autor: Sabina Rezmer
      Grupa uczniów  klas VI a i VI b z Zespołu Szkół w Bratianie brała udział w programie „Mądrzy Cyfrowi”, który łączy edukację moralną i rozwijanie postaw prospołecznych z podnoszeniem kompetencji cyfrowych. Projekt realizowany jest przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” przy wsparciu Google. Na zajęciach warsztatowych prowadzonych od września do listopada przez edukatorów z Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim – Anetę Bielaszkę i Iwonę Krajewską, młodzież poznawała wartości, takie jak: szacunek, uczciwość, mądrość, odpowiedzialność oraz odwaga cywilna. Jednocześnie uczniowie rozwijali swoje umiejętności cyfrowe.
 
      Wykorzystując metodę Design Thinking, w ramach projektu uczniowie tworzyli i realizowali projekty społeczne odpowiadające na wcześniej zdiagnozowane potrzeby lokalne.  Szóstoklasiści       z Bratiana zainicjowali pomysł stworzenia Centrum Rekreacji pod hasłem „Żyj zdrowo”, składającego się z basenu i siłowni.
       Młodzież zebrała 174 podpisy osób popierających pomysł a następnie przekazała listę wójtowi gminy. Podczas spotkania z Panem Tomaszem Waruszewskim w Urzędzie Gminy w Mszanowie, dnia 19 listopada, uczniowie osobiście opowiedzieli o projekcie i przedstawili pomysł zmiany społecznej. Wójt wyraził swój podziw dla tak szlachetnej inicjatywy, ponieważ obiekt miałby służyć zarówno osobom dbających o kondycję fizyczną, jak i tym borykającym się z problem nadwagi. W swoim projekcie uczniowie uwzględnili również potrzeby osób niepełnosprawnych. Młodzież zapewniała, że wolałaby pójść na basen czy siłownię niż nadmiernie korzystać z multimediów. Tym bardziej, że Centrum Rekreacji miałoby służyć nie tylko propagowaniu aktywności fizycznej ale też zachęcać do wspólnego spędzania czasu całe rodziny.
       Spotkanie przebiegało w przyjaznej atmosferze i służyło przede wszystkim wyrażeniu potrzeb uczniów oraz środowiska lokalnego.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: Mądrzy cyfrowi

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją