Komunikaty

Ogłoszenie o przetargu

  • 04-03-2021
  • Autor: Sabina Rezmer
 
O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U
 
WÓJT GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W MIEJSCOWOŚCI JAMIELNIK.
 
Szczegóły ogłoszenia w załącznikach lub na stronie http://bip.gminanml.pl/156/Ogloszenia/

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki