Komunikaty

Komunikat "Sanepidu" z dnia 22.09.2022 r. - dot. spożycia wody wodociąg Mszanowo

  • 22-09-2022
         Komunikat nr 1 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Mieście Lubawskiem w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia w Wodociągu Publicznym Mszanowo zaopatrującym w wodę mieszkańców miejscowości: Mszanowo, Łąki Bratiańskie, Kaczek, Pustki, Chrośle, Nowy Dwór Bratiański oraz Bratian (z wyłączeniem ul. Górnej i ul. Długiej).
W związku ze stwierdzeniem w badaniach jakości wody w Wodociągu Publicznym Mszanowo zanieczyszczenia mikrobiologicznego tj. ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 ° C w ilości ˃ 300 jtk/1 ml wody w próbce pobranej w ZS w Bratianie woda w Wodociągu Publicznym Mszanowo jest warunkowo zdatna do spożycia. 
Wodę należy spożywać po przegotowaniu!
 
W załączeniu komunikat.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki