Komunikaty

Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż

  • 10-10-2022
O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U
 
WÓJT GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIŻEJ WYSZCZEGÓLNIONYCH NIERUCHOMOŚCI W MIEJSCOWOŚCI JAMIELNIK:
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją