Komunikaty

Komunikat w sprawie jakości wody

  • 26-01-2023
  • Autor: Andrzej Januszewicz
Dotyczy mieszkańców następujących miejscowości : Mszanowo, Łąki Bratiańskie, Kaczek, Pustki, Chrośle oraz Bratian (z wyłączeniem ul. Górnej i ul. Długiej)
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że na podstawie prowadzonych badań jakość wody w wyżej wymienionych miejscowościach odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)
Woda wyżej wymienionych miejscowościach jest zdatna do spożycia.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki