Komunikaty

Ogłoszenie o naborze wniosków na dotację na prace konserwatorskie zabytków

  • 21-04-2023
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH
 
Działając na podstawie uchwały nr LI/359/2014 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz Zarządzenia nr 92/2023 Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 21 kwietnia 2023r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (treść uchwały stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją