Komunikaty

Ankieta cz. 8 - ostatnia

  • 20-09-2019
  • Autor: Sabina Rezmer
To już ostatnia część naszego cyklu ankiet. Chcielibyśmy poznać Państwa zdanie na temat "królowej nauk", czyli matematyki. Kompetencje naukowe odnoszą się tu  do zdolności i chęci wykorzystywania istniejącego zasobu wiedzy i metodologii do wyjaśniania świata przyrody, w celu formułowania pytań i wyciągania wniosków opartych na dowodach.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją