Komunikaty

Informacje dla wyborców

  • 02-10-2019
  • Autor: Sabina Rezmer
                                                              INFORMACJA
 
 
Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie stosownie
do art. 36 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019r., poz. 684 ze zm.) zawiadamia, że spis wyborców W WYBORACH DO SEJMU I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019r. udostępniony jest w dniach od 23 września do 7 października 2019r.
w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie (pokój nr 13)
w godzinach pracy Urzędu na pisemny wniosek.
 
Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki