Ochrona Środowiska

Złóż deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

  • 30-06-2021
  • Autor: sabina rezmer
 
        Już 1 lipca rozpocznie się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.
         Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.
 
         Wejdź na stronę http://www.zone.gunb.gov.pl ,naciśnij - > złóż deklarację < - wypełnij ją i wyślij.
 
        Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji masz 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca deklarację musisz złożyć w terminie 14 dni.
 
         Nie masz dostępu do internetu albo podpisu elektronicznego? Deklarację możesz złożyć we właściwym dla miejsca budynku Urzędzie gminy osobiście lub listownie.
 
Deklaracje w załącznikach.
 
 
 
           
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki