Ochrona Środowiska

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie 2019r.

  • 21-01-2019
  • Autor: Sabina Rezmer
   
Od dnia 1 stycznia 2019 roku obowiązywać będą nowe stawki opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych. I tak:
 
11,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób  selektywny;
 
14,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny;
 
Zmiana stawki opłaty nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik, od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady jeżeli odpady komunalne będą zbierane i odbierane w sposób  selektywny:
a) o pojemności 080 l - w wysokości 13,00 zł/szt./brutto,
b) o pojemności110 l - w wysokości 13,00 zł/szt./brutto,
c) o pojemności 120 l - w wysokości 14,00 zł/szt./brutto,
d) o pojemności 240 l - w wysokości 28,00 zł/szt./brutto,
e) o pojemności 660 l - w wysokości 73,00 zł/szt./brutto,
f) o pojemności 770 l - w wysokości 85,00 zł/szt./brutto,
g) o pojemności 1100 l - w wysokości 121,00 zł/szt./brutto,
h) o pojemności 3000 l - w wysokości 328,00 zł/szt./brutto,
i) o pojemności 4000 l - w wysokości 438,00 zł/szt./brutto,
j) o pojemności 5000 l - w wysokości 546,00 zł/szt./brutto,
k) o pojemności 7000 l - w wysokości 765,00 zł/szt./brutto,
l) o pojemności 10 000 l - w wysokości 1092,00 zł/szt./brutto.
 
2.Ustala się stawkę opłaty za pojemnik, od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady jeżeli odpady komunalne będą zbierane i odbierane w sposób nieselektywny:
a) o pojemności 080 l – w wysokości 14,00 zł/szt./brutto,
b)o pojemności 110 l –w wysokości 14,00 zł/szt./brutto,
c) o pojemności 120 l –w wysokości 17,00 zł/szt./brutto,
d) o pojemności 240 l –w wysokości 33,00 zł/szt./brutto,
e) o pojemności 660 l –w wysokości 85,00 zł/szt./brutto,
f) o pojemności 770 l –w wysokości 98,00 zł/szt./brutto,
g) o pojemności 1100 l –w wysokości 140,00 zł/szt./brutto,
h) o pojemności 3000 l –w wysokości 385,00 zł/szt./brutto,
i) o pojemności 4000 l –w wysokości 508,00 zł/szt./brutto,
j)o pojemności 5000 l - w wysokości 634,00 zł/szt./brutto,
k) o pojemności 7000 l –w wysokości 890,00 zł/szt./brutto,
l) o pojemności 10000 l –w wysokości 1269,00 zł/szt./brutto.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki