Rolnik

Rolniku, masz profil zaufany? Możesz złożyć wniosek o oszacowanie strat w uprawach spowodowanych przez suszę

  • 08-07-2021
  • Autor: sabina rezmer
         W związku z wzrastającym zagrożeniem suszą rolniczą, potwierdzoną wynikami monitoringu suszy rolniczej przez Instytut Uprawy,Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach przypominamy, że wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę (nie dotyczy szkód w środkachtrwałychspowodowanych w wyniku suszy) producenci rolni mogą składać wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji https://www.gov.pl/web/rolnictwo/szacowanie-suszy-od-2020-r
 
Szczegóły w załączniku.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki