Rolnik

ASF - rozporządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

 • 31-08-2021
 • Autor: sabina rezmer
ROZPORZĄDZENIE NR 56 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
z dnia 26 sierpnia 2021 r.
w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy Nowe Miasto Lubawskie
 
Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1. 3, 4, 5a, 7, 8d lit. c, 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 1421) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.
o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. 2019 r. poz. 1464), zarządza się, co następuje:
 
§ 1. W związku ze stwierdzeniem choroby zakaźnej zwierząt- afrykańskiego pomoru świń i
wyznaczeniem ogniska tej choroby w gospodarstwie położonym w miejscowości Chrośle, gmina Nowe Miasto Lubawskie, powiat nowomiejski określa się:
 1. obszar zapowietrzony afrykańskim pomorem świń o promieniu 3 kilometrów wokół ogniska choroby stwierdzonego w miejscowości Chrośle, obejmujący miejscowości w ich granicach administracyjnych:
a) w powiecie nowomiejskim:
- w gminie Nowe Miasto Lubawskie: Chrośle, Nowy Dwór Bratiański;
 1. obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń sięgający 7 kilometrów poza obszar zapowietrzony, o którym mowa w pkt 1, obejmujący miejscowości w ich granicach administracyjnych:
  1. w powiecie nowomiejskim:
 • w gminie Nowe Miasto Lubawskie: Bagno, Bratian, Gryźliny, Jamielnik, Kaczek, Lekarty, Łąki Bratiańskie, Mszanowo, Nawra, Nowe Miasto Lubawskie. Pacółtowo, Radomno, Skarlin, Studa, Tylice;
 • w gminie Kurzętnik: Kamionka, Kurzętnik, Marzęcice, Mikołajki, Wawrowice, Taborowizna;
 • w gminie Gordziczno: Jakubkowo, Kuligi, Zajączkowo;
 • w gminie Biskupiec: Dębieniec, Dura;
  1. w powiecie iławskim:
 • w gminie Iława: Dziarnówko, Dziarny, Katarzynki, Radomek, Smolniki, Szeplerzyzna;
 • w gminie Lubawa: Biała Góra, Ludwichowo, Łążek, Mortęgi, Osowiec, Raczek, Rakowice, Rodzone, Sampława, Targowisko GórneTargowisko Dolne.
 
 
 
Pełna treść rozporządzenia w załączniku.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki