Rolnik

ARiMR - pomoc dla producentów świń (ASF)

  • 07-09-2021
  • Autor: sabina rezmer

ARiMR - pomoc na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu dla producentów świń z terenów objętych restrykcjami w związku z ASF.

Pomoc na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanej przez producenta świń ze sprzedaży świń z siedzib stada tego producenta utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń w okresie obejmującym sprzedaż świń w danym kwartale, począwszy od czwartego kwartału 2020 r.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-na-wyrownanie-kwoty-obnizonego-dochodu-dla-producentow-swin-z-terenow-objetych-restrykcjami-w-zwiazku-z-asf

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją